Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Budownictwo - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001674

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na List Skarbw Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:00:28
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001615

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartoci sprawozdania z realizacji planu ruchu zakadu grniczego

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:00:44
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001583

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku dziaania ywiou w sierpniu 2017 r., w ktrych stosuje si szczeglne zasady odbudowy, remontw i rozbirek obiektw budowlanych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:00:53
2017-08-25
0000-00-00
2019-08-25
---- -- --
WDU20170001547

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku dziaania ywiou w sierpniu 2017 r., w ktrych stosuje si szczeglne zasady odbudowy, remontw i rozbirek obiektw budowlanych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:03
2017-08-18
0000-00-00
2019-08-18
---- -- --
WDU20170001384

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokoci i rozliczania dotacji celowej na wyposaenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w ktrym bdzie przechowywany zabytek wpisany na List Skarbw Dziedzictwa

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:48
2017-07-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001265

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i bada konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw albo na List Skarbw Dziedzictwa oraz robt budowlanych, bada architektonicznych i innych dziaa przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw, a take bada archeologicznych i poszukiwa zabytkw

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:15:03
2017-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001247

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zagroe naturalnych w zakadach grniczych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:15:08
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001118

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegowych wymaga dotyczcych prowadzenia ruchu podziemnych zakadw grniczych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:15:47
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001052

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa grniczego

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:16:06
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001017

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorw ogosze zamieszczanych w Biuletynie Zamwie Publicznych, dotyczcych zawierania umw koncesji

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:16:15
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000951

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie okrelenia kwot wartoci umw koncesji, od ktrych uzaleniony jest obowizek przekazywania ogosze Urzdowi Publikacji Unii Europejskiej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:16:34
2017-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000928

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Listy Skarbw Dziedzictwa

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:16:44
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000835

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ewidencji zbiorw i usug danych przestrzennych objtych infrastruktur informacji przestrzennej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:17:11
2017-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000321

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegowych wymaga dotyczcych przechowywania i uywania rodkw strzaowych i sprztu strzaowego w ruchu zakadu grniczego

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:32:18
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000282

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada bazy i stacje paliw pynnych, rurocigi przesyowe dalekosine suce do transportu ropy naftowej i produktw naftowych i ich usytuowanie

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:32:30
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000240

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:45:13
2017-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000022

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czci budynku oraz wiadectw charakterystyki energetycznej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:46:14
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002232

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegowego zakresu weryfikacji wiadectw charakterystyki energetycznej oraz protokow z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:46:42
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160002023

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:00:18
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160002033

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inynierskiej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:00:14
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001966

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania waciwoci uytkowych wyrobw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:00:35
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001968

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:00:35
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001493

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorw: wniosku o pozwolenie na budow lub rozbirk, zgoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, owiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budow lub rozbirk

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:15:23
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001229

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie grnictwa i ratownictwa grniczego

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:16:37
2016-08-13
2016-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001032

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w czci tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustale miejscowego planu rewitalizacji

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:30:14
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
WDU20170001674

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na List Skarbw Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:00:28
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001615

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartoci sprawozdania z realizacji planu ruchu zakadu grniczego

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:00:44
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001583

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku dziaania ywiou w sierpniu 2017 r., w ktrych stosuje si szczeglne zasady odbudowy, remontw i rozbirek obiektw budowlanych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:00:53
2017-08-25
0000-00-00
2019-08-25
---- -- --
WDU20170001547

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku dziaania ywiou w sierpniu 2017 r., w ktrych stosuje si szczeglne zasady odbudowy, remontw i rozbirek obiektw budowlanych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:03
2017-08-18
0000-00-00
2019-08-18
---- -- --
WDU20170001384

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokoci i rozliczania dotacji celowej na wyposaenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w ktrym bdzie przechowywany zabytek wpisany na List Skarbw Dziedzictwa

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:48
2017-07-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001265

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i bada konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw albo na List Skarbw Dziedzictwa oraz robt budowlanych, bada architektonicznych i innych dziaa przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw, a take bada archeologicznych i poszukiwa zabytkw

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:15:03
2017-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001247

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zagroe naturalnych w zakadach grniczych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:15:08
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001118

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegowych wymaga dotyczcych prowadzenia ruchu podziemnych zakadw grniczych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:15:47
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001052

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa grniczego

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:16:06
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001017

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorw ogosze zamieszczanych w Biuletynie Zamwie Publicznych, dotyczcych zawierania umw koncesji

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:16:15
2017-06-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000951

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie okrelenia kwot wartoci umw koncesji, od ktrych uzaleniony jest obowizek przekazywania ogosze Urzdowi Publikacji Unii Europejskiej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:16:34
2017-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000928

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Listy Skarbw Dziedzictwa

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:16:44
2017-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000835

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ewidencji zbiorw i usug danych przestrzennych objtych infrastruktur informacji przestrzennej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:17:11
2017-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000321

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegowych wymaga dotyczcych przechowywania i uywania rodkw strzaowych i sprztu strzaowego w ruchu zakadu grniczego

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:32:18
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000282

Rozporzdzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada bazy i stacje paliw pynnych, rurocigi przesyowe dalekosine suce do transportu ropy naftowej i produktw naftowych i ich usytuowanie

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:32:30
2017-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000240

Rozporzdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:45:13
2017-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000022

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czci budynku oraz wiadectw charakterystyki energetycznej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:46:14
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002232

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegowego zakresu weryfikacji wiadectw charakterystyki energetycznej oraz protokow z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:46:42
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160002023

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:00:18
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160002033

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inynierskiej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:00:14
2016-12-30
2016-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20160001966

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania waciwoci uytkowych wyrobw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:00:35
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001968

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:00:35
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001493

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorw: wniosku o pozwolenie na budow lub rozbirk, zgoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, owiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budow lub rozbirk

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:15:23
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --
WDU20160001229

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie grnictwa i ratownictwa grniczego

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:16:37
2016-08-13
2016-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20160001032

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w czci tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustale miejscowego planu rewitalizacji

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:30:14
2016-07-30
2016-07-30
---- -- --
---- -- --
32008L0001

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Wersja skodyfikowana) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2008-01-15
32003L0035

DYREKTYWA 2003/35/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. przewidujca udzia spoeczestwa w odniesieniu do sporzdzania niektrych planw i programw w zakresie rodowiska oraz zmieniajca w odniesieniu do udziau spoeczestwa i dostpu do wymiaru sprawiedliwoci dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE

2003-05-26
32003L0004

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostpu do informacji dotyczcych rodowiska i uchylajca dyrektyw Rady 90/313/EWG

2003-01-28
32001L0042

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpywu niektrych planw i programw na rodowisko

2001-06-27
31992L0043

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory

1992-05-21
31985L0337

DYREKTYWA RADY z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkw wywieranych przez niektre publiczne i prywatne przedsiwzicia na rodowisko naturalne

1985-06-27
32011R0305

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobw budowlanych i uchylajce dyrektyw Rady 89/106/EWG (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2011-03-09
32006R1907R(03)

Sprostowanie do rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajcego dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajcego rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r., s. 1; sprostowanie w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej L 136 z dnia 29 maja 2007 r., s. 3)

2006-12-18
32006R1907R(02)

Sprostowanie do rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajcego dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajcego rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r.) (Sprostowanie w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej L 136 z dnia 29 maja 2007 r.)

2006-12-18
32006R1907R(01)

Sprostowanie do rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajcego dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajcego rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

2006-12-18
32006R1907

Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

2006-12-18
31992L0057

Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w ycie minimalnych wymaga w zakresie bezpieczestwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub ruchomych budw (sma dyrektywa szczegowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

1992-06-24
31989L0391

DYREKTYWA RADY z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia rodkw majcych na celu ulepszenie warunkw BHP pracownikw podczas pracy

1989-06-12
32009L0031

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego skadowania dwutlenku wgla oraz zmieniajca dyrektyw Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporzdzenie (WE) nr 1013/2006 (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32003L0033

DYREKTYWA 2003/33/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie dostosowania przepisw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pastw Czonkowskich zwizanych z reklam i sponsorowaniem produktw tytoniowych

2003-05-26
31999L0031

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skadowania odpadw

1999-04-26
31994L0022

DYREKTYWA 94/22/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunkw udzielania i korzystania z zezwole na poszukiwanie, badanie i produkcj wglowodorw

1994-05-30
31992L0104

Dyrektywa Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymaga w zakresie poprawy bezpieczestwa i ochrony zdrowia pracownikw odkrywkowego i podziemnego przemysu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

1992-03-12
31992L0091

Dyrektywa 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotyczca minimalnych wymaga dotyczcych poprawy bezpieczestwa i ochrony zdrowia pracownikw zakadw grniczych wydobywajcych kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta dyrektywa szczegowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

1992-03-11
32010L0031

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw (wersja przeksztacona)

2010-05-19
31993L0007

DYREKTYWA RADY 93/7/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Pastwa Czonkowskiego

1993-03-15
PN-EN 1993-4-1:2009/A1:2017-08 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-1: Silosy
PN-EN 1993-4-2:2009/A1:2017-08 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-2: Zbiorniki
PN-EN 1993-1-5:2008/A1:2017-07 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-5: Blachownice
PN-EN 1993-1-6:2009/A1:2017-07 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-6: Wytrzymao i stateczno konstrukcji powokowych
PKN-CEN/TR 16970:2017-07 - wersja angielskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Wytyczne wdroenia EN 15804
PKN-CEN/TR 17005:2017-07 - wersja angielskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Dodatkowe kategorie oddziaywania na rodowisko i wskaniki
-Informacje oglne i moliwoci
-Ocena moliwoci dodawania kategorii oddziaywania na rodowisko oraz zwizane wskaniki i metody obliczania do oceny rodowiskowych waciwoci uytkowych budynkw
PN-EN 16908:2017-02 - wersja angielskaCement i wapno budowlane
-Deklaracje rodowiskowe wyrobw
-Zasady kategoryzacji wyrobw uzupeniajce EN 15804
PN-EN ISO 12006-3:2016-12 - wersja angielskaBudownictwo
-Organizacja informacji o obiekcie budowlanym
-Cz 3: Schemat danych obiektowo-zorientowanych
PN-EN ISO 29481-2:2016-12 - wersja angielskaModele informacji o budynku
-Podrcznik dostarczania danych
-Cz 2: Schemat wspdziaania
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 - wersja polskaEurokod 2
-Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1992-2:2010/NA:2016-11 - wersja polskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 2: Mosty z betonu
-Obliczanie i reguy konstrukcyjne
PN-EN 1996-3:2010/NA:2016-06 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - wersja polskaEurokod 7: Projektowanie geotechniczne
-Cz 1: Zasady oglne
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-ISO 9836:2015-12 - wersja polskaWaciwoci uytkowe w budownictwie
-Okrelanie i obliczanie wskanikw powierzchniowych i kubaturowych
PN-EN 1991-1-3:2005/A1:2015-10 - wersja angielskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-3: Oddziaywania oglne
-Obcienie niegiem
PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03 - wersja angielskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2015-02 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-7: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wyjtkowe
PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05 - wersja polskaEurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-1: Reguy oglne
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-10 - wersja angielskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 - wersja angielskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1991-1-7:2008/A1:2014-07 - wersja angielskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-7: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wyjtkowe
PN-EN 1995-1-1:2010/A2:2014-07 - wersja angielskaEurokod 5
-Projektowanie konstrukcji drewnianych
-Cz 1-1: Postanowienia oglne
-Reguy oglne i reguy dotyczce budynkw
PN-EN 16485:2014-06 - wersja angielskaDrewno okrge i tarcica
-rodowiskowe deklaracje wyrobu
-Reguy kategorii wyrobu dla drewna i wyrobw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie
PN-EN 1994-1-2:2008/A1:2014-06 - wersja angielskaEurokod 4
-Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - wersja angielskaEurokod 7: Projektowanie geotechniczne
-Cz 1: Zasady oglne
PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05 - wersja angielskaEurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-1: Reguy oglne
PN-EN 15804+A1:2014-04 - wersja angielskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Deklaracje rodowiskowe wyrobu
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1999-1-2:2007 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek poaru
PN-B-03007:2013-08 - wersja polskaKonstrukcje budowlane
-Dokumentacja techniczna
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - wersja angielskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 15804:2012 - wersja polskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Deklaracje rodowiskowe wyrobw
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN 1999-1-5:2012 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-5: Konstrukcje powokowe
PN-EN 1999-1-4:2012 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-4: Konstrukcje z blach profilowanych na zimno
PN-EN 1999-1-3:2011/A1:2012 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-3: Konstrukcje naraone na zmczenie
PN-EN 15804:2012 - wersja angielskaZrwnowaone obiekty budowlane
-rodowiskowe deklaracje wyrobu
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN 1998-2:2006/A2:2012 - wersja angielskaEurokod 8
-Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaywaniom sejsmicznym
-Cz 2: Mosty
PN-EN 1999-1-3:2011/A1:2011 - wersja angielskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-3: Konstrukcje naraone na zmczenie
PN-EN 1999-1-4:2007/A1:2011 - wersja angielskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-4: Obudowa z blach profilowanych na zimno
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 - wersja polskaEurokod 7
-Projektowanie geotechniczne
-Cz 1: Zasady oglne
PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-8: Projektowanie wzw
PN-EN 1999-1-1:2011 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-1: Reguy oglne
PN-EN 1999-1-3:2011 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-3: Konstrukcje naraone na zmczenie
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - wersja niemieckaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - wersja angielskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-3: Oddziaywania oglne
-Obcienie niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-5: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania termiczne
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 2
-Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-8: Projektowanie wzw
PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 5
-Projektowanie konstrukcji drewnianych
-Cz 1-1: Postanowienia oglne
-Reguy oglne i reguy dotyczce budynkw
PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1996-2:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 2: Wymagania projektowe, dobr materiaw i wykonanie murw
PN-EN 1996-3:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1990:2004/NA:2010 - wersja polskaEurokod
-Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-1: Oddziaywania oglne
-Ciar objtociowy, ciar wasny, obcienia uytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-6: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania w czasie wykonywania konstrukcji
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-7: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wyjtkowe
PN-EN 1991-3:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 3: Oddziaywania wywoane dwignicami i maszynami
PN-EN 1991-4:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 4: Silosy i zbiorniki
PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1992-3:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 3: Silosy i zbiorniki na ciecze
PN-EN 1993-1-11:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-11: Konstrukcje cignowe
PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-12: Reguy dodatkowe rozszerzajce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymaoci do S 700 wcznie
PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-6: Wytrzymao i stateczno konstrukcji powokowych
PN-EN 1993-1-7:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-7: Konstrukcje pytowe
PN-EN 1993-4-2:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-2: Zbiorniki
PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-3: Rurocigi
PN-EN 1993-5:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 5: Palowanie i cianki szczelne
PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 4
-Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1994-1-2:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 4
-Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
-Cz 1-2: Postanowienia oglne
-Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-2: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania na konstrukcje w warunkach poaru
PN-EN 1993-1-10:2007/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-10: Dobr stali ze wzgldu na odporno na kruche pkanie i cigliwo midzywarstwow
PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-3: Reguy oglne
-Reguy uzupeniajce dla konstrukcji z ksztatownikw i blach profilowanych na zimno
PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-5: Blachownice
PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-9: Zmczenie
PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 3-1: Wiee, maszty i kominy
-Wiee i maszty
PN-EN 1993-3-2:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 3-2: Wiee, maszty i kominy
-Kominy
PN-EN 1993-4-1:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-1: Silosy
PN-EN 1993-6:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 6: Konstrukcje wsporcze dwignic
PN-EN 1337-3:2010 - wersja polskaoyska konstrukcyjne
-Cz 3: oyska elastomerowe
PN-EN 1337-5:2010 - wersja polskaoyska konstrukcyjne
-Cz 5: oyska garnkowe
PN-EN 1995-1-1:2010 - wersja polskaEurokod 5
-Projektowanie konstrukcji drewnianych
-Cz 1-1: Postanowienia oglne
-Reguy oglne i reguy dotyczce budynkw
PN-EN 1992-2:2010 - wersja polskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 2: Mosty z betonu
-Obliczanie i reguy konstrukcyjne
PN-EN 1996-1-1:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1994-2:2010 - wersja polskaEurokod 4
-Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
-Cz 2: Reguy oglne i reguy dla mostw
PN-EN 1993-2:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 2: Mosty stalowe
PN-EN 1996-1-2:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1996-3:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
PN-EN 1996-2:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 2: Wymagania projektowe, dobr materiaw i wykonanie murw
PN-EN 1337-4:2010 - wersja polskaoyska konstrukcyjne
-Cz 4: oyska wakowe
PN-EN 1337-6:2010 - wersja polskaoyska konstrukcyjne
-Cz 6: oyska wahaczowe
PN-EN 1337-7:2010 - wersja polskaoyska konstrukcyjne
-Cz 7: oyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu