Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Budownictwo - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20180001233

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:18
2018-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001134

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:27
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001008

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk - Twierdza Wisłoujście"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:40
2018-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001003

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Płock - Wzgórze Tumskie"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:41
2018-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000977

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Koszuty - zespół dworsko-parkowy"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:44
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000981

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Strzelno - zespół dawnego klasztoru Norbertanek"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:44
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000961

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:45
2018-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000943

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ujazd - ruiny zamku Krzyżtopór"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:47
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000944

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lidzbark Warmiński - zamek biskupów warmińskich"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:47
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000929

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:50
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000930

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:50
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000127

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:10:26
2018-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000113

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:10:27
2018-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002478

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:10:42
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002487

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:10:42
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002444

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:10:46
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002306

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:01
2017-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002293

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:02
2017-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002285

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:03
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002267

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:05
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002271

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:05
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002273

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:04
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002274

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:04
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002275

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:04
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002276

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:04
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001233

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:18
2018-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001134

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:27
2018-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001008

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Gdańsk - Twierdza Wisłoujście"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:40
2018-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001003

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Płock - Wzgórze Tumskie"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:41
2018-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000977

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Koszuty - zespół dworsko-parkowy"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:44
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000981

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Strzelno - zespół dawnego klasztoru Norbertanek"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:44
2018-05-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000961

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:45
2018-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000943

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ujazd - ruiny zamku Krzyżtopór"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:47
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000944

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lidzbark Warmiński - zamek biskupów warmińskich"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:47
2018-05-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000929

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:50
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000930

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:00:50
2018-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000127

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:10:26
2018-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000113

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:10:27
2018-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002478

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:10:42
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002487

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:10:42
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002444

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:10:46
2018-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002306

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:01
2017-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002293

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:02
2017-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002285

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:03
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002267

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:05
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002271

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:05
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002273

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:04
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002274

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:04
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002275

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kielce - dawny pałac biskupów i katedra"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:04
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002276

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym"

obowiązujący na dzień 2018-07-22 00:11:04
2017-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32008L0001

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Wersja skodyfikowana) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2008-01-15
32003L0035

DYREKTYWA 2003/35/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. przewidujca udzia spoeczestwa w odniesieniu do sporzdzania niektrych planw i programw w zakresie rodowiska oraz zmieniajca w odniesieniu do udziau spoeczestwa i dostpu do wymiaru sprawiedliwoci dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE

2003-05-26
32003L0004

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostpu do informacji dotyczcych rodowiska i uchylajca dyrektyw Rady 90/313/EWG

2003-01-28
32001L0042

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpywu niektrych planw i programw na rodowisko

2001-06-27
31992L0043

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory

1992-05-21
31985L0337

DYREKTYWA RADY z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkw wywieranych przez niektre publiczne i prywatne przedsiwzicia na rodowisko naturalne

1985-06-27
32011R0305

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobw budowlanych i uchylajce dyrektyw Rady 89/106/EWG (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2011-03-09
32006R1907R(03)

Sprostowanie do rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajcego dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajcego rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r., s. 1; sprostowanie w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej L 136 z dnia 29 maja 2007 r., s. 3)

2006-12-18
32006R1907R(02)

Sprostowanie do rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajcego dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajcego rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r.) (Sprostowanie w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej L 136 z dnia 29 maja 2007 r.)

2006-12-18
32006R1907R(01)

Sprostowanie do rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajcego dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajcego rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

2006-12-18
32006R1907

Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

2006-12-18
31992L0057

Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w ycie minimalnych wymaga w zakresie bezpieczestwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub ruchomych budw (sma dyrektywa szczegowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

1992-06-24
31989L0391

DYREKTYWA RADY z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia rodkw majcych na celu ulepszenie warunkw BHP pracownikw podczas pracy

1989-06-12
32009L0031

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego skadowania dwutlenku wgla oraz zmieniajca dyrektyw Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporzdzenie (WE) nr 1013/2006 (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32003L0033

DYREKTYWA 2003/33/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie dostosowania przepisw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pastw Czonkowskich zwizanych z reklam i sponsorowaniem produktw tytoniowych

2003-05-26
31999L0031

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skadowania odpadw

1999-04-26
31994L0022

DYREKTYWA 94/22/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunkw udzielania i korzystania z zezwole na poszukiwanie, badanie i produkcj wglowodorw

1994-05-30
31992L0104

Dyrektywa Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymaga w zakresie poprawy bezpieczestwa i ochrony zdrowia pracownikw odkrywkowego i podziemnego przemysu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

1992-03-12
31992L0091

Dyrektywa 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotyczca minimalnych wymaga dotyczcych poprawy bezpieczestwa i ochrony zdrowia pracownikw zakadw grniczych wydobywajcych kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta dyrektywa szczegowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

1992-03-11
32010L0031

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw (wersja przeksztacona)

2010-05-19
31993L0007

DYREKTYWA RADY 93/7/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Pastwa Czonkowskiego

1993-03-15
PN-EN ISO 29481-1:2017-11 - wersja angielskaModele informacji o budynku
-Podrcznik dostarczania danych
-Cz 1: Metodologia i format
PN-EN 1993-4-1:2009/A1:2017-08 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-1: Silosy
PN-EN 1993-4-2:2009/A1:2017-08 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-2: Zbiorniki
PN-EN 1993-1-5:2008/A1:2017-07 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-5: Blachownice
PN-EN 1993-1-6:2009/A1:2017-07 - wersja angielskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-6: Wytrzymao i stateczno konstrukcji powokowych
PKN-CEN/TR 16970:2017-07 - wersja angielskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Wytyczne wdroenia EN 15804
PKN-CEN/TR 17005:2017-07 - wersja angielskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Dodatkowe kategorie oddziaywania na rodowisko i wskaniki
-Informacje oglne i moliwoci
-Ocena moliwoci dodawania kategorii oddziaywania na rodowisko oraz zwizane wskaniki i metody obliczania do oceny rodowiskowych waciwoci uytkowych budynkw
PN-EN 16908:2017-02 - wersja angielskaCement i wapno budowlane
-Deklaracje rodowiskowe wyrobw
-Zasady kategoryzacji wyrobw uzupeniajce EN 15804
PN-EN ISO 12006-3:2016-12 - wersja angielskaBudownictwo
-Organizacja informacji o obiekcie budowlanym
-Cz 3: Schemat danych obiektowo-zorientowanych
PN-EN ISO 29481-2:2016-12 - wersja angielskaModele informacji o budynku
-Podrcznik dostarczania danych
-Cz 2: Schemat wspdziaania
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 - wersja polskaEurokod 2
-Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1992-2:2010/NA:2016-11 - wersja polskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 2: Mosty z betonu
-Obliczanie i reguy konstrukcyjne
PN-EN 1996-3:2010/NA:2016-06 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - wersja polskaEurokod 7: Projektowanie geotechniczne
-Cz 1: Zasady oglne
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-ISO 9836:2015-12 - wersja polskaWaciwoci uytkowe w budownictwie
-Okrelanie i obliczanie wskanikw powierzchniowych i kubaturowych
PN-EN 1991-1-3:2005/A1:2015-10 - wersja angielskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-3: Oddziaywania oglne
-Obcienie niegiem
PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03 - wersja angielskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2015-02 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-7: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wyjtkowe
PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05 - wersja polskaEurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-1: Reguy oglne
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-10 - wersja angielskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 - wersja angielskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1991-1-7:2008/A1:2014-07 - wersja angielskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-7: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wyjtkowe
PN-EN 1995-1-1:2010/A2:2014-07 - wersja angielskaEurokod 5
-Projektowanie konstrukcji drewnianych
-Cz 1-1: Postanowienia oglne
-Reguy oglne i reguy dotyczce budynkw
PN-EN 16485:2014-06 - wersja angielskaDrewno okrge i tarcica
-rodowiskowe deklaracje wyrobu
-Reguy kategorii wyrobu dla drewna i wyrobw drewnopochodnych stosowanych w budownictwie
PN-EN 1994-1-2:2008/A1:2014-06 - wersja angielskaEurokod 4
-Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - wersja angielskaEurokod 7: Projektowanie geotechniczne
-Cz 1: Zasady oglne
PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05 - wersja angielskaEurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-1: Reguy oglne
PN-EN 15804+A1:2014-04 - wersja angielskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Deklaracje rodowiskowe wyrobu
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1999-1-2:2007 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek poaru
PN-B-03007:2013-08 - wersja polskaKonstrukcje budowlane
-Dokumentacja techniczna
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - wersja angielskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 15804:2012 - wersja polskaZrwnowaono obiektw budowlanych
-Deklaracje rodowiskowe wyrobw
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN 1999-1-5:2012 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-5: Konstrukcje powokowe
PN-EN 1999-1-4:2012 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-4: Konstrukcje z blach profilowanych na zimno
PN-EN 1999-1-3:2011/A1:2012 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-3: Konstrukcje naraone na zmczenie
PN-EN 15804:2012 - wersja angielskaZrwnowaone obiekty budowlane
-rodowiskowe deklaracje wyrobu
-Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobw budowlanych
PN-EN 1998-2:2006/A2:2012 - wersja angielskaEurokod 8
-Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaywaniom sejsmicznym
-Cz 2: Mosty
PN-EN 1999-1-3:2011/A1:2011 - wersja angielskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-3: Konstrukcje naraone na zmczenie
PN-EN 1999-1-4:2007/A1:2011 - wersja angielskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-4: Obudowa z blach profilowanych na zimno
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 - wersja polskaEurokod 7
-Projektowanie geotechniczne
-Cz 1: Zasady oglne
PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-8: Projektowanie wzw
PN-EN 1999-1-1:2011 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-1: Reguy oglne
PN-EN 1999-1-3:2011 - wersja polskaEurokod 9
-Projektowanie konstrukcji aluminiowych
-Cz 1-3: Konstrukcje naraone na zmczenie
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - wersja niemieckaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - wersja angielskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-3: Oddziaywania oglne
-Obcienie niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-4: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wiatru
PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-5: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania termiczne
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 2
-Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-8: Projektowanie wzw
PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 5
-Projektowanie konstrukcji drewnianych
-Cz 1-1: Postanowienia oglne
-Reguy oglne i reguy dotyczce budynkw
PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1996-2:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 2: Wymagania projektowe, dobr materiaw i wykonanie murw
PN-EN 1996-3:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1990:2004/NA:2010 - wersja polskaEurokod
-Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-1: Oddziaywania oglne
-Ciar objtociowy, ciar wasny, obcienia uytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-6: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania w czasie wykonywania konstrukcji
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-7: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania wyjtkowe
PN-EN 1991-3:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 3: Oddziaywania wywoane dwignicami i maszynami
PN-EN 1991-4:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1
-Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 4: Silosy i zbiorniki
PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1992-3:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 3: Silosy i zbiorniki na ciecze
PN-EN 1993-1-11:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-11: Konstrukcje cignowe
PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-12: Reguy dodatkowe rozszerzajce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymaoci do S 700 wcznie
PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-6: Wytrzymao i stateczno konstrukcji powokowych
PN-EN 1993-1-7:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-7: Konstrukcje pytowe
PN-EN 1993-4-2:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-2: Zbiorniki
PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-3: Rurocigi
PN-EN 1993-5:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 5: Palowanie i cianki szczelne
PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 4
-Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
-Cz 1-1: Reguy oglne i reguy dla budynkw
PN-EN 1994-1-2:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 4
-Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
-Cz 1-2: Postanowienia oglne
-Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 - wersja polskaEurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje
-Cz 1-2: Oddziaywania oglne
-Oddziaywania na konstrukcje w warunkach poaru
PN-EN 1993-1-10:2007/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-10: Dobr stali ze wzgldu na odporno na kruche pkanie i cigliwo midzywarstwow
PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-3: Reguy oglne
-Reguy uzupeniajce dla konstrukcji z ksztatownikw i blach profilowanych na zimno
PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-5: Blachownice
PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 1-9: Zmczenie
PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 3-1: Wiee, maszty i kominy
-Wiee i maszty
PN-EN 1993-3-2:2008/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 3-2: Wiee, maszty i kominy
-Kominy
PN-EN 1993-4-1:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 4-1: Silosy
PN-EN 1993-6:2009/NA:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 6: Konstrukcje wsporcze dwignic
PN-EN 1337-3:2010 - wersja polskaoyska konstrukcyjne
-Cz 3: oyska elastomerowe
PN-EN 1337-5:2010 - wersja polskaoyska konstrukcyjne
-Cz 5: oyska garnkowe
PN-EN 1995-1-1:2010 - wersja polskaEurokod 5
-Projektowanie konstrukcji drewnianych
-Cz 1-1: Postanowienia oglne
-Reguy oglne i reguy dotyczce budynkw
PN-EN 1992-2:2010 - wersja polskaEurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cz 2: Mosty z betonu
-Obliczanie i reguy konstrukcyjne
PN-EN 1996-1-1:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-1: Reguy oglne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1994-2:2010 - wersja polskaEurokod 4
-Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
-Cz 2: Reguy oglne i reguy dla mostw
PN-EN 1993-2:2010 - wersja polskaEurokod 3
-Projektowanie konstrukcji stalowych
-Cz 2: Mosty stalowe
PN-EN 1996-1-2:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 1-2: Reguy oglne
-Projektowanie z uwagi na warunki poarowe
PN-EN 1996-3:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
PN-EN 1996-2:2010 - wersja polskaEurokod 6
-Projektowanie konstrukcji murowych
-Cz 2: Wymagania projektowe, dobr materiaw i wykonanie murw
PN-EN 1337-4:2010 - wersja polskaoyska konstrukcyjne
-Cz 4: oyska wakowe
PN-EN 1337-6:2010 - wersja polskaoyska konstrukcyjne
-Cz 6: oyska wahaczowe

Książki

helion

Cena: 49.00

Cena: 179.00

Cena: 67.00

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 129.00

Cena: 129.00

Cena: 149.00

Cena: 59.00

Cena: 59.00

Cena: 54.90

Cena: 129.00

Cena: 99.00

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 7.90

Cena: 39.90

Cena: 79.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu